Konyak

Hennessy VS

Alkohol tartalom:  40%
Kiszerelés: 0,7l üveg

Metaxa 5*

Alkohol tartalom:  38%
Kiszerelés: 0,7l üveg 

Trois Tours Brandy

Alkohol tartalom:  35%
Kiszerelés: 0,5l üveg / 0,2l üveg

Carnot Napoleon

Alkohol tartalom:  25%
Kiszerelés: 0,7l üveg 

Maximus Napoleon

Alkohol tartalom:  37,5%
Kiszerelés: 0,7l üveg